Speciální stanice OL140FIRE

01.10.2013 20:00

V červnu 2013 jsem měl možnost jako radioamatér - hasič vysílat několik dní pod volacím znakem OL140FIRE.

V souvislosti s oslavou 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Horním Maršově a Hasičských slavností 2013 v Litoměřicích byli radioamatéři z řad hasičů ve spolupráci s firmou Dräger Safety s.r.o. aktivní pod volacím znakem OL140FIRE. Tato unikátní stanice byla aktivní po dobu 15ti dní v červnu 2013 na krátkých a velmi krátkých vlnách, aby propagovala hasičské hnutí v ČR a obeznámila radioamatérskou veřejnost po celém světě s tím, že tato krásná a zajímavá hobby se dají provozovat ruku v ruce. Během těchto dvou týdnů byli všichni ti, kteří zasvětili, ať již profesionálně nebo na dobrovolné bázi svůj život pomoci bližním a zároveň mají zálibu ve vysílačkách a anténách, aktivní na radioamatérských vlnách. Všechna spojení se stanicí OL140FIRE budou potvrzována příležitostným tematickým QSL lístkem. Za spojení s OL140FIRE a dalšími dvěma stanicemi obsluhovanými radioamatéry, kteří jsou zároveň aktivní či bývalí příslušníci HZS nebo podnikových hasičských sborů, členové SDH a jednotek SDH, je vydáván pamětní diplom.

Více info: www.qrz.com/db/OL140FIRE

Zpět

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.