DX report - říjen 2017

31.10.2017 20:33

Přijaté direct QSL v říjnu:

YW450ARV, RI1ANO, AL3/AA7CH, 9M4IOTA

V říjnu jsem pracoval s následujícími DX aktivitami:

S9YY, VK9XI, VK9CI, RI1F, VK8/G0VJG, TZ5XR, H40GC, KH2/JH7BVH, OJ0JR, VU7T, S9CQ, 3C0L, 3C1L, S21ZDC, S21ZAS, PJ4/NT5V, P40EU, T88WM, 3B8/IW2NEF, 9G1SD, E44WE, 9Y4/DL1QQ, PZ5K, 4S7KLG, KH0/OH1JD, P40T, VP5/N2WKS, VK9CZ, 4S7AYG, S79KB, T88CJ

 

    Říjen každoročně patří mezi měsíce, ve kterých bývá velký počet zajímavých expedic a DX aktivit. Nejinak tomu bylo i letos. Během měsíce bylo aktivních mnoho expedic do zajímavých zemí či na IOTA ostrovy. Navzdory podmínkám se dalo s některými expedicemi pracovat i na 12 a 10m.

    Pětičlenná skupina VK operátorů + KO8SCA aktivovali pod značkou VK9XI Christmas Isl, OC-002 v termínu 3.-10. října. Udělali necelých 8,5 tis. spojení a na 15m jsem je bral velmi slušně. Poté se přesunuli na Cocos-Keeling, odkud v termínu 10.-17. října vysílali pod značkou VK9CI. První spojení jsem s nimi dělal 11.10. v 9:24 UTC a operátor opakovaně dával stále značku z předchozí aktivity, tedy VK9XI. V clusteru se pochopitelně objevilo plno spotů, jak to tedy je. Asi po půl hodině dali QRX a pak už vyjeli se správnou značkou. Během této aktivity udělali 8 tis. spojení. Ze stejného ostrova vysílala koncem měsíce dvojice operátorů GM4YXI a GM3WOJ pod značkou VK9CZ. Pod stejnou značku vysílali i v roce 2013, ovšem tehdy jsem s nimi pracoval především na nejvyšších KV pásmech, letos je jejich aktivita soustředěna zejména na 20, 30 a 40m, i když byli dělatelní i na 12m. Do konce října měli v logu téměř 5000 QSO. Stan, LZ1GC, opět po roce vysílal pod značkou H40GC z Temotu. Shodou různých okolností zůstal na ostrově déle než plánoval. Měl perfektní signály a podařilo se hlavně RTTY spojení na 20m, což znamenalo novou zemi na DIGI. Dále bylo z Oceanie aktivních několik stanic z Palau, např. T88WM nebo T88CJ, v režii japonských radioamatérů. Před CQ WW SSB závodem vysílal OH1JD jako KH0/OH1JD, patrně z místní výborně vybavené contestové stanice, protože jeho signál byl 26.10. kolem poledne na 20m naprosto fantastický, na CW i později na SSB.

    Skupina VU operátorů vysílala pod značkou VU7T z ostrova Kavaratti, AS-011. Za 10 dní provozu udělali 18 tis. spojení a signály měli slušné, potěšila nová pásmová země na 40m, pěkný signál měli i na 15m, výše jsem s nimi nepracoval. Koncem expedice vyjeli i RTTY. Když nepočítám menší loňskou aktivitu VU7MS, byla to od roku 2013 (VU7AG) největší aktivace této země. V říjnu jsme se také dočkali ruské expedice RI1F na ostrov Viktoriya, EU-190 (Země Františka Josefa) Za 5 dní provozu udělali 11354 spojení. Tato IOTA byla aktivována poprvé v historii, čemuž také odpovídaly pileupy. Dva nové ostrovy mi také přinesly expdice do Bangladéše, kde vysílala expedice S21ZDC (AS-140 Bhola Isl.) a později S21ZAS (AS-127 St. Martin Isl.). Signály u mne nebyly nejlepší, zejména při aktivaci prvního ostrova, byl jsem rád za jedno QSO. Při aktivaci druhého ostrova to už bylo lepší a dělal jsem je na 30 až 15m včetně RTTY spojení. Dvojice ukrajinských operátorů vysílala ze Srí Lanky pod značkou 4S7AYG, dále zde pod značkou 4S7KLG vysílal R3XA.

    Velká aktivita stanic byla z Afriky. Velkou měrou se o to postarali operátoři YL2GM a YL3AIW, kteří vysílali pod značkou 3C1L, poté se přesunuli na ostrov Annobon jako 3C0L a následně se opět ozvali jako 3C1L z pevniny. Měli perfektní rychlý CW provoz a super signály, ale pileupy byly po celou dobu obrovské a split okna byla často přes 10kHz (CW) Ostrov Annobon v minulých letech aktivovali především španělští operátoři (2010, 2012, 2014) ale je vidět, že zájem o tuto DXCC entitu je stále velmi velký. Rovníkovu Guineu aktivovala v loňském roce výborná "jednomužná" expedice 3C7A. Dále se opět po roce objevila v éteru značka S9YY, tedy expedice pěti německých radioamatérů. Udělali přes 18 tis. spojení. Ze stejné lokality se objevila značka S9CQ, což byl prázdninový provoz Jose Antonia, EC5AC. Za týden provozu měl v logu necelých 4 tis. spojení. Módem FT8 se mi podařilo udělat TZ5XR a 9G1SD, pěkně v klidu s výkonem nějakých cca 70W.

    Dále byly v éteru různé stanice např. z Karibiku nebo Jižní Ameriky před CQ WW SSB závodem. Závody závodně nejezdím, ale vždy aspoň rozdám nějaké body a udělám zajímavé stanice. Tento závod stejně jako jeho CW část jsem nikdy nevynechal a vždy alespoň pár desítek spojení udělal, ovšem letos jsem kvůli předpovídané vichřici zaparkoval antény co nejníže to stožár umožňuje a místo vysílání jsem coby hasič likvidoval následky silného větru. A po návratu domů už opravdu nebyla na vysílání chuť.

Zpět

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.